Samengevat

Elk bedrijf waar explosiegevaar is, dient te beschikken over een actueel explosieveiligheidsdocument (EVD). In dit document staan verschillende zaken, waaronder een inventarisatie, kwalificatie en analyse van de ontstekingsbron(nen) en de zonering. Wilt u zich bekwamen in het opstellen van dit veiligheidsdocument? Dan is deze cursus de juiste keuze voor u. U leert onder andere risicoanalyse uit te voeren, ontstekingsbronnen te inventariseren, gevarenzones in te delen en uiteraard het EVD op te stellen.

€695,-
  • Al ruim 40 jaar ervaring
  • Locaties door heel Nederland
  • Praktijk is echt praktijk
  • Start binnenkort.

Over deze cursus

Doelgroep

U wilt zich bekwamen in het opstellen van het verplichte explosieveiligheidsdocument. U bent bijvoorbeeld HSE-manager, safety engineer, veiligheidskundige (MVK/HVK) of u bent anderszins betrokken bij veiligheid.

Doel en opzet

Het doel is dat u in staat bent om na deze cursus als “beginnend opsteller” aan de slag te kunnen. De opzet is een combinatie van uitleg van de theorie om compliance te bereiken en best practices uit de praktijk. In de cursus leert u het opstellen van een EVD aan, door het toe te passen en uit te werken op uw eigen installaties. De voorbereiding bestaat uit het selecteren van cases waarop het EVD geschreven moet gaan worden. Elke stap wordt ondersteund door diverse praktijkoefeningen.

Houdt er rekening mee dat dit een cursus betreft waarin de basis voor een EVD wordt behandeld.

Voorbereiding en studiebelasting
Ongeveer 1-2 uur per bijeenkomst.

Vooropleiding
U heeft een opleiding MVK of HVK afgerond of u heeft een vergelijkbare achtergrond.

Online leeromgeving
Wij maken gebruik van het meest actuele studiemateriaal. Tijdens de cursus heeft u toegang tot onze zeer moderne online leeromgeving, met daarin alle aanvullende informatie die u voor de cursus nodig heeft, zoals het rooster, benodigde voorbereiding op de lessen, eventuele opdrachten en overige relevante informatie. Ook kunt u er communiceren met uw docent en de andere deelnemers.

Programma
In deze boeiende cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wet- en regelgeving explosieveiligheid algemeen
  • Opstellen van een explosieveiligheidsdocument in 5 stappen:

1. Risicoanalyse explosiegevaar (herkennen van explosiegevaar, veiligheidsstudies, toepassen risicomatrix, enzovoort)

2. Gevarenzone-indeling uitvoeren conform NPR-7910-1 en -2

3. Ontstekingsbronnenanalyses (op basis van EN-1127-1)

4. Technische maatregelen ter voorkoming van explosiegevaar (inspectie, (preventief) onderhoud van installatie elektrisch materieel, mechanische ontstekingsbronnen, testen van veiligheidssystemen, beheersmaatregelen statische oplading, ATEX 114, enzovoort)

5. Organisatorische maatregelen ter voorkomen van explosiegevaar (opleiding/training, audits, MOC, tijdelijke en permanente maatregelen, werkvergunning, enzovoort)

Incompany

Al onze cursussen kunnen we ook incompany binnen uw organisatie uitvoeren. Op een tijd en locatie die u het beste uitkomt.

Locaties door heel Nederland

NCOI Techniek & Veiligheid is in heel Nederland actief en biedt cursussen aan op 22 plaatsen.

E-learning

Veel programma’s van NCOI Techniek & Veiligheid bieden we ook aan in e-Learning. Zo kunt u het programma volgen waar en wanneer u maar wilt.

Over NCOI Techniek & Veiligheid

NCOI Techniek & Veiligheid is de grootste opleider van technisch werkend Nederland. Met een compleet aanbod aan opleidingen en cursussen binnen Techniek en Veiligheid. Dit aanbod bestaat uit erkende praktijkgerichte opleidingen en cursussen over de volle breedte, waaronder VCA, ATEX, SOG en NEN-Normen. Daarnaast kunt u erkende MBO- en HBO-opleidingen volgen bij NCOI Techniek & Veiligheid. Allemaal gericht op de praktijk en gegeven door de beste docenten.